ป้ายกำกับ :

ทารสัญญาบัตร

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'นายทหาร-นายตำรวจ' ราชองครักษ์ จำนวน 60 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

เพิ่มเพื่อน