ป้ายกำกับ :

ทุเรียนหลง-หลินลับแล

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายทุเรียนหลง-หลิน ลับแล

17 ก.ค.2566 – เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะข้าราชการและผู้แทน

เพิ่มเพื่อน