ป้ายกำกับ :

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงติดตามผลดำเนินงานโครงการ 'ทูบีนัมเบอร์วัน '

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มายังมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

เพิ่มเพื่อน