ป้ายกำกับ :

ท้องถิ่นร่วมมือ ชุมชนร่วมใจ พัฒนาที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาความยากจน

พอช.-ภาคีเครือข่ายจัดงาน ‘ชุมชนท้องถิ่นร่วมใจแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย’ ซ่อมสร้างบ้านเรือนใน จ.แพร่ที่โดนพายุถล่ม 5 อำเภอ 20 หลัง

จ.แพร่ / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ‘พอช.’ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย-ความยากจน สนับสนุนการซ่อมสร้างบ้านเรือน

เพิ่มเพื่อน