ป้ายกำกับ :

ธรรมมาภิบาล

'สินทรัพย์ดิจิตัล' กับการป้องปรามคอรัปชั่น

ในช่วงที่ประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังมีความกังวลกับภาวะเงินเฟ้อ ในเวลาเดียวกับการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจในหลายประเทศยังลุ่มๆดอนๆ คือการฟื้นตัวยังไม่มีแรงส่งต่ออย่างชัดเจนจากผลกระทบกับ การระบาดของโรคโควิด 19 หลายระลอกตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีและยังไม่มีทีท่าว่า จะควบคุมได้ในระยะใกล้ๆนี้

เพิ่มเพื่อน