ป้ายกำกับ :

ธร ปิติดล

นักเศรษฐศาสตร์มธ. แนะต้องกดดัน สว. ยอมรับพรรคที่ประชาชนเลือกมาอันดับ 1

ผศ.ดร.ธร ปีติดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ (CRISP) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผย

เพิ่มเพื่อน