ป้ายกำกับ :

ธุรกิจสีเขียว

ซีพีเอฟ ชู Greenfarm - Smart Farm โมเดลเลี้ยงสัตว์รักษ์โลก ยกระดับการเลี้ยงหมูปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน ธุรกิจสีเขียว (Green Business) กลายเป็นสิ่งที่ทุกภาคธุรกิจหันมาให้ความสนใจและมุ่งบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่ ด้วยการบริหารทุกทรัพยากรให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า

เบเยอร์ ร่วมด้วย..ช่วยโลก ขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

สภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ร้อน แล้ง พายุแรง น้ำท่วม ขาดแคลน เจ็บป่วย

เพิ่มเพื่อน