ป้ายกำกับ :

นครสวรรค์โมเดล

สวธ.ชู’นครสวรรค์โมเดล’ ขยายผลตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษาทั่วประเทศ สร้างพลังเยาวชนต่อยอดวัฒนธรรม

ร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นกำลังสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด “ก

เพิ่มเพื่อน