ป้ายกำกับ :

นม.1056

วิ่งฉิว 'ทช.' ลุยซ่อมผิวถนนบ้านคำไฮ อ.สูงเนิน หนุนขนส่งสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท ลุยซ่อมสร้างผิวทางถนนสาย นม.1056 จ.นครราชสีมา ระยะทาง 7.9 กม. ล่าสุดเปิดให้ประชาชนสัญจรแล้ว ยกระดับมาตรฐานงานทาง หนุนการคมนาคมขนส่ง อัพระสิทธิภาพความปลอดภัยในการสัญจร

เพิ่มเพื่อน