ป้ายกำกับ :

นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

พอช.ร่วมเวทีสภาพลเมืองชลบุรี เปิดตัวโครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการ “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง”

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีการประชุมสภาพลเมืองจังหวัดชลบุรี วาระเปิดตัวโครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการ “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

เพิ่มเพื่อน