ป้ายกำกับ :

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม จัดงาน ‘CUD Hackathon’ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี

เพิ่มเพื่อน