ป้ายกำกับ :

นวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ทส. มอบ 55 รางวัลดีเด่น เทศบาล “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน