ป้ายกำกับ :

นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

'นักเศรษฐศาสตร์' กังวล นายกฯใหม่ เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เสี่ยงไม่ได้เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

‘บรรยง พงษ์พานิช’ กังวล นายกฯ ใหม่เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เหมือน Donald Trump ได้ผู้กำหนดนโยบายที่ยังอยู่โรงพยาบาล หวังไม่มุ่งเน้นส่งเสริมพวก ‘non tradables’ มากเกินไป เสี่ยงไม่ได้เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เป็นตัวเร่งเงินเฟ้อและความเหลื่อมล้ำอีกด้วย

เพิ่มเพื่อน