ป้ายกำกับ :

นักสื่อสารเพื่อสังคม

สสส. สานพลังสถาบันอุดมศึกษา เดินหน้าพัฒนา “นักสื่อสารเพื่อสังคม” ชวนกูรูสื่อ Thai PBS- เพจ Toolmorrow ติวเข้มเด็กนิเทศฯ 5 สถาบัน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) จัดกิจกรรม เสวนา “สื่อสร้างสรรค์ภาคีสร้างสุข” by สภส. ภายใต้โครงการความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ เพื่อสร้างความร่วมมือกับ 5

เพิ่มเพื่อน