ป้ายกำกับ :

นาคหลวง

โปรดเกล้าฯ 'สุรยุทธ์' ผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง

9 ก.ค.2565 – เวลา 16.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช 2565 จำนวน 8 รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พระบรมมหาราชวัง

เพิ่มเพื่อน