ป้ายกำกับ :

นางสาวทิวาพร ผาสุข

เพิ่มอีก100/เดือน สวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เม.ย.-ก.ย.

“บัญชีกลาง” เคาะ 12 ก.ย. 66 เริ่มเดินเครื่องจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกเดือนละ 100 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.-ก.ย. 66

เพิ่มเพื่อน