ป้ายกำกับ :

นางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์

สดช.มุ่งพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อยกระดับประชากรสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ของประชาชน

เพิ่มเพื่อน