ป้ายกำกับ :

นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย

สวธ.จัดงาน’มรดกภูมิปัญญานราธิวาส’ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ สร้างรายได้ในท้องถิ่น

เพิ่อส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทุนวัฒนธรรมชายแดนใต้ นายโกวิท ผกามาส อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด “

เพิ่มเพื่อน