ป้ายกำกับ :

นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม

“RSP Innovation Award 2023”ชูงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ระดับภาค สู่สุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จัด “การประกวดผลงานนวัตกรรม ระดับประเทศ RSP INNOVATION AWARDS 2023” (อาร์เอสพี อินโนเวชั่น อะวอร์ด 2023)

เพิ่มเพื่อน