ป้ายกำกับ :

นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล

พอช.จับมือมูลนิธิ ttb เซ็น MoU.พัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน-ต่อยอดการผลิตสินค้า-ขายออนไลน์

พอช. / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ พอช.จับมือมูลนิธิ ttb เซ็น Mou. ด้านการ “พัฒนาขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก” โดยจะร่วมกันส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามความต้องการของชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีอยู่

เพิ่มเพื่อน