ป้ายกำกับ :

นางสาวเรวดี รัศมิทัต

“เรวดี” หนุน ! ชาวอสม. เรียนรู้การใช้แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. เครื่องมือในการทำงาน พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย

นางสาวเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. ที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับชาวอสม.

เพิ่มเพื่อน