ป้ายกำกับ :

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร

สานฝันคนรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรม สื่อสารสุข ผลิตสื่อ “คิด-ออม-ยัง?”

สสส.สานพลังภาคีเครือข่ายสร้างปัญญา ดึงนักลงทุน-นักสร้างคอนเทนต์มืออาชีพ สานฝันคนรุ่นใหม่ สร้างนวัตกรรมสื่อสารสุข ผลิตสื่อส่งต่อความรู้ “คิด-ออม-ยัง ?”

สสส. สานพลังภาคีสร้างปัญญา ดึงนักลงทุน-นักสร้างคอนเทนต์มืออาชีพ สานฝันคนรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมสื่อสารสุข ผลิตสื่อส่งต่อความรู้ “คิด-ออม-ยัง ?”

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2566 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สสส. และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้

“ThaiHealth Watch 2023: สังคมปรับ ชีวิตเปลี่ยน” 7 ทิศทางสุขภาพคนไทยน่าจับตา

สสส.เปิดเวที“ThaiHealth Watch 2023: สังคมปรับ ชีวิตเปลี่ยน” เผย 7 ทิศทางสุขภาพคนไทยน่าจับตา ห่วง!1ใน4ผู้ป่วย NCDs เสี่ยงลองโควิด-ซึมเศร้า ปัญหาปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สสส. สานพลัง เครือข่ายพลเมือง 15 หน่วยงาน ลงนาม MOU โคราชเมืองยิ้ม เมืองสร้างสรรค์ สร้างสุขภาพและการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2565 ที่ Art Gallery Korat อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมโคราชเมืองยิ้ม เมืองสร้างสรรค์

เพิ่มเพื่อน