ป้ายกำกับ :

นายกที่ประชาชนต้องการ

ซูเปอร์โพล เผยชื่อนายกที่ประชาชนต้องการ 'จุรินทร์ - อนุทิน' มาแรง

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง นายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,850 ตัวอย่าง

เพิ่มเพื่อน