ป้ายกำกับ :

นายกฤษ อุตตมะเวทิน

กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรกรมุ่งเน้นในการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้เป็นผู้ประกอบการ

เพิ่มเพื่อน