ป้ายกำกับ :

นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ที่ประชุมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เลือก 'ระวี ตะวันธรงค์' เป็นนายกสมาคมสมัยที่ 11

อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคาร 14 จังหวัดปทุมธานี สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อรายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการสมัยที่ 10

เพิ่มเพื่อน