ป้ายกำกับ :

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี

ชง‘โชติวัฒน์’ปธ.ศาลฎีกา

เลขาฯ ศาลยุติธรรมชง ก.ต.ตั้ง “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ” นั่งประธานศาลฎีกา คนที่ 48 ลงมติ 4 ก.ค.นี้

เพิ่มเพื่อน