ป้ายกำกับ :

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

สำนักงาน ปปง. แถลงผลการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มูลค่ากว่า 7,400 ล้านบาท เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี สำนักงาน ปปง.

โดยที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพิ่มเพื่อน