ป้ายกำกับ :

นายชลธี ยังตรง

สวธ.มอบนโยบายขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมภาคอีสาน 20 จว. ชูสร้างการมีส่วนร่วม

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ให้กับประธานสภาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพิ่มเพื่อน