ป้ายกำกับ :

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล

เริ่มทวง! หอการค้าขอนแก่นกระตุก 'เศรษฐา' อย่าลืมเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสาน

หอการค้าขอนแก่น ทวง ‘เศรษฐา’ อย่าลืมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานตอนกลางตามที่หาเสียงไว้ ยืนยันภาคเอกชนพร้อมขานรับทุกนโยบายรัฐ เพื่อกระตุ้นภาพรวมทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

เพิ่มเพื่อน