ป้ายกำกับ :

นายทะเบียนท้องถิ่น

กกต.แจงขั้นตอนใช้สิทธิเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่ดูแลการเลือกตั้ง

กกต.แจงรายละเอียดการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง หรือให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เพิ่มเพื่อน