ป้ายกำกับ :

นายธานินทร์ ทิมทอง

LEARN พา “ทุนเปลี่ยนชีวิต” คว้ารางวัล CSR ระดับโลก The International CSR Excellence Awards 2023 ตอกย้ำการศึกษาสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

LEARN พา “ทุนเปลี่ยนชีวิต” คว้ารางวัล CSR ระดับโลก The International CSR Excellence Awards 2023
ตอกย้ำการศึกษาสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน LEARN Corporation (เลิร์น คอร์ปอเรชั่น)

เพิ่มเพื่อน