ป้ายกำกับ :

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

เปิดหนังสือเลขาธิการครม. 2 สมัย เรื่อง 'ขอพระราชทานพระมหากรุณา' เตือนสติผู้มีหน้าที่พึงระมัดระวัง

‘สว.สมชาย’ เปิดหนังสือเลขาธิการครม. 2 สมัย เรื่องการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ระบุ ต้องดำเนินการ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีข้อมูลอันเป็นที่ยุติชัดเจนก่อน

รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย.66 เชิญชวนปชช.ร่วมกิจกรรม

รัฐบาล จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.66 เชิญชวนปชช.ร่วมกิจกรรม

เพิ่มเพื่อน