ป้ายกำกับ :

    นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สนใจ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” ยื่นขอรับรหัส รอบเพิ่มเติม 8 พ.ค. – 31 พ.ค.66 นี้

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยผลการดำเนิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน”ว่า เป็นที่น่าพอใจ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ยื่นขอสินเชื่อแล้ว 18,815 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน