ป้ายกำกับ :

นายประทุม เรืองฤทธิ์

สมาพันธ์ครูใต้ชี้จ่ายเงิน 2 ครั้ง/เดือนสร้างภาระเพิ่มการจ้างงาน!

สมาพันธ์ครูใต้ชี้จ่ายเงินเดือน 2 หน/เดือน เพิ่มภาระหน้างาน ต้องเพิ่มงานเพิ่มค่าใช้จ่าย น่าจะขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการบำนาญวัยจะดีกว่า

เพิ่มเพื่อน