ป้ายกำกับ :

นายประสิทธ์ เจียวก๊ก

'ปปง.' ส่งศาลตัดสินยึดทรัพย์ 'ประสิทธิ์ เจียวก๊ก' 128 ล้านบาท

ปปง.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์ “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” กับพวกตกเป็นของแผ่นดินกว่า 127 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน