ป้ายกำกับ :

นายปรเมศร์ งามพิเซษฐ์

เมืองพัทยา ที่เป็นมากกว่าเมืองท่องเที่ยว

พัทยาปลื้ม 20 % ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทยปีนี้ 10 ล้านคนมาพัทยา นายกเมืองพัทยาลั่นมุ่งพัฒนาเมืองพัทยา ให้เป็นมากกว่าเมืองท่องเที่ยว

เพิ่มเพื่อน