ป้ายกำกับ :

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

ต้านการทำลายพื้นที่ชุ่มน้ำด้วย‘Big Data’

แม้จะมีข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วยพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน พิกัดสิ่งมีชีวิต จำนวน 1.2 แสนรายการ บนระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility: TH-BIF) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

อธิบดีกรมน้ำ ชี้ข้อกล่าวหาซื้อขายตำแหน่ง 8 หลักในกรมทรัพยากรน้ำ ไม่เป็นความจริง ไม่มีบุคคลลึกลับที่ชื่อ เฮีย ซ มีแต่นักการเมืองมาฝากเด็กขึ้นเป็น ผอ.สำนักฯ แล้วไม่ได้

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นเท็จ จริงๆ ทส.เปิดรับซี 9 จำนวน 14

เพิ่มเพื่อน