ป้ายกำกับ :

นายวรพล จันทร์งาม

สส. จับมือ 5 พันธมิตร ขยายผล “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ”

วันนี้ (21 กันยายน 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมผนึก 5 ภาคี

สส. เปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) แห่งใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

วันนี้ (24 สิงหาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

เพิ่มเพื่อน