ป้ายกำกับ :

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล

6 เทศบาล คว้ารางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และ เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้นำผู้แทนเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ทส. เชิดชูเกียรติ G – Green ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

วันนี้ (28 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green

สส. เสริมศักยภาพ ทสม. ขอสนับสนุนงบขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (17 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สส. ยกระดับ เฝ้าระวังป้องกัน ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง เครือข่าย ทสม. 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดประชุมยกระดับในการเฝ้าระวังป้องกัน ปัญหาไฟป่า

ตรุษจีนนี้ สส. ชวน “ลดธูป ลดเผา ลดมลพิษ” ส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีจากบรรพบุรุษ ถึงลูกหลาน

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เทศกาล “ตรุษจีน” เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน

Green OTOP ของขวัญของฝาก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมออกบูธ “Green OTOP” ภายในงาน OTOP CITY 2022 “มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย”

เพิ่มเพื่อน