ป้ายกำกับ :

นายสุพจน์ อ่อนเจริญ

'สวนมะนาวลอยน้ำ' นวัตกรรมรองรับปัญหาอุทกภัย

สวนมะนาวลอยน้ำนวัตกรรมใหม่ทางด้านการเกษตร ที่ประสบผลสำเร็จทั้งแบบลอยน้ำได้และแบบสะเทินน้ำสะเทินบก เมื่อน้ำมามันก็ลอยขึ้น พอน้ำแห้งมันก็ลงกลับที่เดิม

เพิ่มเพื่อน