ป้ายกำกับ :

นายเปองีรัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปองีรัน ฮาจี ซัลเละฮ์

นายกฯ หารือทูตบรูไนชื่นมื่นพร้อมร่วมมือกันในทุกด้าน

นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตบรูไน พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร -ท่องเที่ยว รวมถึงประสานความร่วมมือในกรอบอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศ

เพิ่มเพื่อน