ป้ายกำกับ :

นำศาสนาอิสลาม

รัฐบาลร่วมมือผู้นำศาสนาอิสลามขับเคลื่อนแก้ปัญหายาเสพติดวัยคะนอง

ภาครัฐร่วมมือผู้นำศาสนาอิสลามขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดวัยรุ่น เน้นเชิงรุก ตรงกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนผู้เสพเป็นพลังชุมชน

เพิ่มเพื่อน