ป้ายกำกับ :

นิทรรศการผู้รับทุนปี65

กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ จัดใหญ่กิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการ ติวเข้มผู้ขอรับทุน ปี 65

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

เพิ่มเพื่อน