ป้ายกำกับ :

นิว ศุภณัฐ

ฉะแรง! 'ปิยบุตร' คือ 'อาชญากรทางความคิด' กากเดนจากยุคสมัยอนาธิปไตยล้าหลัง

ปัจจุบันการต่อสู้ทางความคิดของนายปิยบุตรได้มาถึงจุดที่ตกต่ำถึงที่สุดแล้ว เนื่องจากปล่อยให้มีการใช้เด็กผู้หญิงอายุ 13 ปี เป็นเครื่องมือสกปรกในการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสถานการณ์และโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างบิดเบือน

เพิ่มเพื่อน