ป้ายกำกับ :

นโยบายพรรคเพื่อไทยทำได้หรือไม่?

นิด้าโพลสำรวจ 10 นโยบายหาเสียงพรรคเพื่อไทย ทำได้จริงหรือไม่?

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “นโยบายพรรคเพื่อไทยทำได้หรือไม่?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง วันที่ 1 กันยายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ

เพิ่มเพื่อน