ป้ายกำกับ :

นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท

'แม้ว' ออกตัวแทนเพื่อไทยบอกนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทแท้ง!

อ้าวสาวกเพื่อไทยฟังไว้ ‘นายใหญ่’ ประกาศแล้วนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทแท้ง เพราะก้าวไกลคงยึดเก้าอี้ขุนคลัง พท.ทำได้แค่กระทรวงที่รับมอบหมาย นโยบายถูกให้ความสำคัญอันดับสอง

เพิ่มเพื่อน