ป้ายกำกับ :

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

‘คณิศ’ พ้นตำแหน่ง กนง. 

นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน ชี้แจงว่า นายคณิศ แสงสุพรรณ

เพิ่มเพื่อน