ป้ายกำกับ :

น้ำชี

นายกฯ ติดตามแผน 20 ปี จัดการลุ่มน้ำชี แก้แล้ง - น้ำท่วมทั้งระบบ 

นายกฯ ติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชี  คาดแล้วเสร็จ จะทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลาง มีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 1,250 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 998,000 ไร่

เพิ่มเพื่อน