ป้ายกำกับ :

น้ำท่วมระนอง

ในหลวง-พระราชินี ทรงห่วงใยชาวระนองเดือดร้อนน้ำท่วม

25 ก.ค.2566 – เวลา 10.45  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,929 ถุง  ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

เพิ่มเพื่อน