ป้ายกำกับ :

บรรณาธิการดีเด่น คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง

“มนทิรา จูฑะพุทธิ” รับรางวัล “บรรณาธิการดีเด่น คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง” ปี 2565 และได้รับเลือกจากองค์การยูนิเซฟให้เป็น “Consultancy Professional Editor and Copy Editor” ปี 2566

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบรรณาธิการดีเด่น โดยผู้ที่ได้รับรางวัล “บรรณาธิการดีเด่น” คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ประจำปี 2565 ได้แก่ “มนทิรา จูฑะพุทธิ”

เพิ่มเพื่อน